• ANÀLISI DE BALANÇOS

  TORNAR

 • Subvencionat 100% - CONSORCI PER LA FORMACIÓ CONTINUA DE CATALUNYA
  DURADA
  50 hores
 • CALENDARI
 • Dilluns, dimecres i divendres de 18:00 a 20:00h.

 • Data d'inici: 03/09/2018
 • Data de finalització: 31/10/2018
 • ADREÇAT A
 • Treballadors en actiu ,  autònoms i treballadors en situació d'atur

 • OBJECTIUS
 • -Conèixer les principals característiques d’un balanç de situació.
  -Comprendre les diferències del balanç de situació realitzat amb PGC1991 i amb PGC2008.
  -Conèixer i saber utilitzar les eines (comptables i informàtiques) disponibles per analitzar la informació dels balanços i comptes de resultats de les empreses.
  -Assolir capacitat per seleccionar les eines d’anàlisi mes adients per cada empresa segons les seves caracterítiques (empreses comercials/de serveis i industrials).
  -Coneixer diferents conceptes comptable-financers (cash-flow, punt mort, fons de maniobra, planquejament).
  -Conèixer el nou model EFE del NPGC2008 i comprar-lo amb l’EOAF del PCG1991.

 • PROGRAMA
 • . Introducció als estats financers.
  . Legislació mercantil.
  . Els estats financers: el balanç de situació i el compte de resultats.
  Definició i caracterítiques. Comparativa del pla comptable 1991 i pla comptable 2008.
  Anàlisi del balanç. Càlcul dels percentatges.
  Aspectes previs. Càlcul dels percentatges. Evolució del balanç en el temps. Estructura del balanç ideal. Introducció al EOAF i al EFE.
  Anàlisis de balanç. Els ratis.
  Concepte i utilitats. Ratis de liquidesa. Fons de maniobra. Ratis d’endeutament. Ratis de rotació d’actius. Ratis de gestió de cobraments i pagaments.
  .Anàlisi de compte de resultats.
  Càlcul dels percentatges. Anàlisi de les vendes amb ratis. Anàlisi del marge per producte. Llindar de rendibilitat. Palanquejament operatiu. Anàlisi de les despeses. Anàlisi de la productivitat, eficàcia i eficiència. Avaluació del nivell de qualitat.
  . Anàlisi del Fons de maniobra.
  Concepte i importància. Les necessitats del fons de maniobra. Càlcul dels ratis de terminis.
  . Estat de fluxes d’efectiu-EFE i Estats d’origen i aplicació de fons-EOAF.
  Relació entre fons de maniobra i EOAF i EFE.

INTAC VIC - Recursos Humans
EDIFICI CAN MAURICI·Ronda Camprodon, 1·08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 54 93 · Fax 93 889 57 02
Descobreix:
ENVIA'NS EL TEU CURRÍCULUM